ORNAMENT
 
 
 
 
 
 
 

PINUS ORNAMENT 80 & PINUS
ORNAMENT 40

Denna ställning kan användas enskilt eller sammankopplas med andra ställningar. Du kan exempelvis koppla samman 3 ställningar som är 80 cm breda och därigenom få en bild vars bredd är 240 cm. Priset är detsamma för tre enskilda eller en stor bild.

Bildstorlek: 80 x 130 cm tai 40 x 130 cm
Garanti: 2 år
Bildgaranti: 3 vår

 
 
 
 
 
2009 © Oy TETRIX Ab